شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

دانلود مقالات-کتاب-پاورپوئینت-نرم افزار کشاورزی ،آفات و بیماریها

شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد - علفهای هرز

احمد گنج بخش
شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد دانلود مقالات-کتاب-پاورپوئینت-نرم افزار کشاورزی ،آفات و بیماریها

مدیریت علف هرز سس در مزارع یونجه

استفاده از بذور خالص برای کاشت یونجه

· استفاده از کودهای غیر آلوده به سس

· كاشت یونجه در اواخر تابستان یا در پاییز به جای بهار آلودگی اولیه سس را با رسیدن فصل سرما از میان می برد.

· كاشت با تراكم بالا ایجاد سایه نمی نماید و از جوانه زدن سس جلوگیری به عمل می آورد .


موضوعات مرتبط: علفهای هرز
برچسب‌ها: دانلود مقالات کشاورزی , مبارزه با علف هرز

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۳۹۱/۰۳/۰۵ | 17:47 | نویسنده : احمد گنج بخش |

تاثیر کود سبز بودن گیاهان عطری بر روی علف هرز

Introduction

کاهش ورود نهاده های شیمیایی به سیستم های کشاورزی وعلاقه مجدد به استفاده از گیاهان پوششی درکنترل علف های هرز ایجاد شده است.

استفاده از گیاهان پوششی برای کنترل علف های هرزدرمحصولات تابستانه وبرخی لگوم ها یاغلات زمستانه به عنوان مالچ زنده موردتوجه قرارگرفته است.

اختلاط کودسبزدرخاک می تواند به میزان قابل توجهی تراکم وبیوماس چند گونه علف هرزدرذرت وسویا راکاهش دهد

توانایی گیاهان پوششی درآزادکردن موادسمی درداخل خاک وایجاد یک محیط نامطلوب جهت جوانه زدن واستقرار علف های هرزوکنترل علف های هرزمشاهده شده است

بیشترمطالعات اثرات گیاهان پوششی برای کنترل علف های هرز ورشد ونمو محصولات بر روی غلات زمستانه ولگوم ها متمرکز شده است.

بااین حال مطالعات انجام شده درمورد اثرات گیاهان پوششی ویا کود سبز ویابه عنوان مالچ درمحصولات کشاورزی وعلف های هرزصورت گرفته ویا همچنین مطالعات برروی اثرمهاری عصاره های گیاه معطر برروی جوانه زنی علف های هرزتنها محدود به نوشته هاست.


موضوعات مرتبط: علفهای هرز ، دانلود مقالات کشاورزی
برچسب‌ها: دانلود مقالات کشاورزی , مبارزه با علف هرز

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ | 7:49 | نویسنده : احمد گنج بخش |

باقیماندن علفکشها در خاک

• پیشگفتار

موضوع باقیمانده علف کش درخاکهای زراعتی بارهای بار مطرح شده است .نگرانی این است که سمهایی علف کش که امسال مورد ا ستفاده قرار می گیرند ممکن است انتقال یابند وبه گیاهان کوچکی که سال آینده رشد می کنند آسیب برسانند .موضوعات بحث شده دراین مقاله این است که سم های علف کش چطور درمحیط تجزیه می شوند؟ چطور طول عمر سمهای علف کش باقیمانده راتخمین بزنیم؟ واینکه چطورکارهایی راترتیب دهیم که برای کاهش انتقال سمهای علف کش بتوان استفاده کرد؟


موضوعات مرتبط: علفهای هرز ، دانلود مقالات کشاورزی
برچسب‌ها: دانلود مقالات کشاورزی , مبارزه با علف هرز

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ | 6:53 | نویسنده : احمد گنج بخش |

روشهای مدیریت علف هرز اویارسلام

در این پست مقاله مدیریت علف هرز اویارسلام  رو که زحمت تدوینش رو خانم مهندس زهرا نبی قهفرخی کشیدن رو براتون آماده کردم

برای دریافت بر روی ادامه مطلب کلیک نمائید


موضوعات مرتبط: علفهای هرز ، دانلود مقالات کشاورزی
برچسب‌ها: دانلود مقالات کشاورزی , مبارزه با علف هرز

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ | 8:33 | نویسنده : احمد گنج بخش |

کلید شناسائی علفهای هرز

در این جزوه تصویری که کاری از آقای علی بابائی است به معرفی انواع علفهای هرز خواهیم پرداخت که به صورت تصویر و توضیحات کلی در باره علفهای هرز خواهد بود. این مطلب  ادامه دار خواهد بود و به مرور در وبلاگ قرار خواهد گرفت.

برای دریافت بر روی ادامه مطلب کلیک نمائید.

لیست علفهای هرز حاضر در این مجموعه :

 زراوند(خربزه ابوجهل) Aristolochia maurorum

 درمنه    Artmisia herba-alba
                    compositeae

 قمیش (خیزران)Arundo donax
 Graminea

 گیاه شیری(استبرق) Asclepias
Asclepiadaceae

 پاپیک   Asperulua

Rubiaceae

اسفناج وحشی Atriplex patulum
Chenopodiaceae

 یولاف وحشی Avena fatua
 Graminea

 حرا(تیمرتول) Avicennia officinalis
Verbnaceae

 مینای چمنی Bellis perennis
                      compositeae

 چغندروحشی Beta maritima
                Chenopodiaceae

 دودندان (دونیش)Bidens tripartita
                        compositeae

سوازی Brachiaria
 Graminea

 خردل سیاه Brassica nigra
Cruciferae

 شلغم Brassica rapa
 Cruciferae

 علف پشمکی Bromus catharticus
 Graminea

 فاشرا(ماردارو)  Bryonia dioica
Cucurbitaceae

 هزارنی Butomus umbellatus
Butomaceae

 سیاه تال Calystegia sepuim
Convolvulaceae

 لگجی (علف مار)  Capparis spinosa
 Capparidaceae

 کیسه کشیش Capsella bursapastoris
 Cruciferae

 تره تیزک چمنی Cardamine prateniss
 Cruciferae

 خارمشک Carduus nuans
              compositeae

جگن Carex
 Cyperaceae

 گلرنگ(کاژیره) Carthamus
          compositeae

 گل گندم  Centaurea cyanus
                 compositeae

 زیرک (سرشکافته) Cephalaria syriaca
                     Dipsacaceae

 گل آفتابی Cerastium inflata
             Caryofillaceae

 کاشم Ceratophyllum submersum Ceratophyllaceae

 سلمه تره Chenopdium album
 Chenopodiaceae

 قندرون (کاسنی صمغی)Chondrilla juncea
                          Compositeae

 گوش بره Chrozophora tinctoria Euphorbiaceae

 گل بهار(ارنتیس)Eranthis hyemalis
                            Ranunculaceae

 گلیمو( پیربهار)Erigeron canadensis
Compositeae

 سوزنک (علف ساعتی) Erodium cicutarium Geraniaceae                      

منداب Eruca sativa
 Cruciferae

 چوچاخ Eryngium spp.
            Umbellifereae

Erysimum cheiranthoides  Cruciferae

 غافث Eupatorium cannabinum
 Compositeae

 فرفیون (شیرسگ) Euphorbia spp.
 Euphorbiaceae

 گندم سیاه Fagopyrum spp.
               Polygonaceae

غازیانی mbellifereae Falcaria sioides                        

 فستوکا Festuca arundinacea
 Graminea                           

 شاه تره Fumaria officinalis
Papaveraceae

Galeopsis terahit Labiatae

Galinosoga parviflora Compositeae

 شیرپنیر(بی تی راخ) Galium aparine
                            Rubiaceae

 شمعدانی  Geranium spp.
 Geraniaceae

 گلایول Gladiolus segetum
 Iridaceae

 خشخاشی Glaucium corniculatum
                        Papaverace

 علف شیرین  Glyceria spp.
 Graminea

 شیرین بیان Glycyrrhiza glabra
 Leguminosae

 تلخ بیان Goebelia alopecuroides
 Leguminosae

 کنگر Gundelia tourefortii
                Compositeae

 آفتاب پرست (گل عقرب) Heliotropium spp.
 Boraginaceae

 زنگوله (ختمی) Hibiscus trionum
                           Malvaceae

 جوپیازدارHordeum bulbosum
                  Graminea

 جوموشک Hordeum murinum
                          Graminea

 ورک Hulthemia persica
 Rosaceae

 بنگدانه Hyoscyamus spp.
               Solanaceae

 علف راعی Hypericum spp.
                 Hypericaceae

 کرکرو  Imperata cylindrical Graminea    
                    

زنبق Iris spp.
 Iridaceae

   Ixiolirion tataricum خیارک (گل خیار)  
   Amaryllidaceae

گون Astragalus
 Leguminosae

 منبع http://iranweed1404.blogfa.com


موضوعات مرتبط: علفهای هرز ، دانلود مقالات کشاورزی ، تصاویر و عکسهای علفهای هرز
برچسب‌ها: تصاویر و عکسهای علفهای هرز , آشنائی با علفهای هرز , شناخت علفهای هرز

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ | 15:5 | نویسنده : احمد گنج بخش |

علفهای هرز مزارع برنج و روشهای مبارزه با آنها

طبقه بندی علفهای هرز مزارع برنج:
طبقه بندی علفهای هرز براساس فصل رویش، طول رویش و نوع گیاه، شکل ظاهری(مرفولوژی)، نوع محل رویش، بومی و مهاجر بودن، نوع زیانی که به محصول وارد می کنند، فیزیولوژی گیاه هرز صورت می گیرد.
علفهای هرز مزارع برنج از لحاظ شکل ظاهری (مورفولوژی) به باریک برگها(تک لپه ایها) و پهن برگها(دو لپه ایها) تقسیم می شود:
الف- علفهای باریک برگ:
گیاهان هرزی که دارای برگهایی با رگبرگهای موازی بوده و تعداد اجزای گل در آنها سه یا مضربی از سه می باشد این دسته از علفهای هرز در زمان جوانه زدن غالبا" یک لپه تولید کرده و به فرایند بعدی ادامه حیات می دهند مانند:اویارسلام (با نام محلی :چور،چکا،گالی،جلی)، قیاق(با نام محلی:ارداله)، سوروف( با نام محلی: وازمل،زرا،وازمبیل،کل دمه) ، بند واش یا سگ واش.
ب- علفهای هرز پهن برگ:
علفهای هرزی که دارای برگهایی با رگبرگهایی منشعب بوده و تعداد اجزای گل درآنها ۴، ۵ و یا مضربی از آنها است. جوانه زدن در این دسته از علفهای هرزبا دو لپه و یا دو برگ بذری آغاز شده که در موقع کنترل شیمیایی با این دسته از علفهای هرز قابل توجه می باشد. از این گروه قاشق واش (قاشک یا بارهنگ آبی) و تیر کمان آبی، شبدر آبی،عدسک آبی، علف ارزنی، آزولا،سل واش،جلبکهای ر شته ایی را می توان نام برد


موضوعات مرتبط: علفهای هرز
برچسب‌ها: آشنائی و مبارزه با علفهای هرز , مقاله کشاورزی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ | 9:35 | نویسنده : احمد گنج بخش |

راهنمای آفات و بیماریها و علفهای هرز محصولات زراعی و باغی وسموم موثر بر آنها

شناخت آفات و بیماریها و علفهای هرز و چگونگی کنترل آنها - سموم موثر بر آفات و بیماریها و علفهای هرز

 

جزوه فوق یکی از کامل ترین جزوات در شناخت و یادگیری روشهای کنتری آفات .بیماریها وعلفهای هرز میباشد که در ۶۲ صفحه برای عزیزان گردآوری شده است. دانلود آن را به کلیه عزیزان دانشجوی کشاورزی توصیه مینمایم

 

 

برای دریافت اینجا کلیک نمایید

 

 


موضوعات مرتبط: گیاه پزشکی ، زراعت ، علفهای هرز ، راهنمای(کاتالوگ) سموم شیمیائی

تاريخ : شنبه ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ | 16:59 | نویسنده : محمود گنج بخش |

علف کش های پهن برگ مزارع گندم 2.4D

علف کش های پهن برگ مزارع گندم 2.4D

پهن برگ کشهایی که در زراعت گندم مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :2.4D (یو46) ،2.4D+MCP ، تری بنورون متیل (گرانستار)،  بروموکسینیل  (پاردنر)، مکوپروپ+دیکلوپروپ پی+MCPA (دوپلسان سوپر)، ایمازا متابنز-  متیل (آسرت) و دای‌کامبا (بانول) که برخی از مشخصات این علف‌کش‌ها مانند نام  عمومی، نام تجاری، محل عمل، فرمولاسیون،مقدار مصرف درهکتار و زمان مصرفآنها در جدول چهار و میزان تاثیر آنها بر علف‌های هرز مختلف نیز در جدول شش ذکر شده است.  سایر خصوصیات پهن برگ کشهای گندم نیز به طور خلاصه در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.


موضوعات مرتبط: زراعت ، علفهای هرز

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ | 10:6 | نویسنده : احمد گنج بخش |

روشهای کنترل علفهای هرز باغات میوه

روشهای کنترل علفهای هرز باغات میوه


آناناس: علفهای هرز تک لپه ای باغ آناناس شامل پنجه مرغی ، اویارسلام ارغوانی و دولپه ای شامل درونیش و..... می باشد .
کنترل معمولأ دستی و در درختان 8-10ساله می توان روش مکانیکی را به کار برد که 3تا4 شخم سالانه و علفکشها پارکوات 3کیلو گرم در هکتار به صورت پس جوانه زنی و دیورین 7.6 کیلو گرم در هکتار تا 9.8کیلو گرم در هکتار به صورت پس جوانه زنی موثر است .
نارگیل : 3تا 4 شخم در سال با تراکتور کافی است علفکشها پارکوات 3 کیلو گرم در هکتار پس جوانه زنی و دیورین  7.6تا 9.8پیش جوانه زنی .لایه ای از کود سبز یا برگ خشک رشد علفهای هرز را در نخلستانها ی جوان کاهش می دهد.


موضوعات مرتبط: علفهای هرز

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ | 10:26 | نویسنده : احمد گنج بخش |

علف های هرز - Weeds

روشهای کنترل علفهای هرز باغات میوه

 علفهای هرز

مقاله فارسی "علف های هرز" را از لینک زیر دانلود کنید. 

دانلود

 


موضوعات مرتبط: علفهای هرز

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ | 10:14 | نویسنده : احمد گنج بخش |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.